Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 48

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Trong gió mưa (2)

.

Thừa Càn biến sắc, có thuốc trong cầu?! Thừa Càn lập tức nhớ đến những gì đêm qua Phụ Hoàng nói……

Vậy thì chuyện này, Phụ Hoàngbiết không? Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 48”