Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 46

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Mùi son phấn

.

Khi Thừa Càn xem diễn võ xong về cung, y vốn định ngồi xe lăn, nhưng Thái Tông Đế lại cương quyết phải bế y về.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 46”