Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 45

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Đại Hội Đá Cầu (2)

.

Lúc này, người đang vây quanh Lý Khác bỗng nhiên bị gạt ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ lảo đảo xông vào.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 45”