Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 43

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Thay đổi nhỏ

.

Khi rời khỏi phủ Lý Tĩnh, Thái Tông Đế ôm Thừa Càn lên ngựa, chậm rãi đi, đến trước Xuân Phong Lâu, Thừa Càn kéo tay áo Thái Tông Đế, có vẻ hưng phấn nói, “Phụ Hoàng,  là Xuân Phong Lâu!”

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 43”