Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 39

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Hội Đá Cầu bắt đầu (2)

.

Hồng Ngọc vội vàng đi về phía nhà bếp nhỏ trong hậu điện, thấy Châu Nhi đang chuẩn bị thì lên tiếng, “Châu Nhi, đừng làm nữa.”

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 39”