Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 36

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

36. Tiến hành Hội Đá Cầu (2)

.

Trong Cam Lộ Điện, Thái Tông Đế ngồi trên nệm mềm tại ghế trên, ghế dưới là một đạo sĩ cao gầy khoảng năm mươi tuổi.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 36”