Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 35

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

35. Tiến hành Hội Đá Cầu (1)

.

Trường Lạc ra khỏi Trí Trúc Điện, nghĩ đến sự bất thường của Khác ca ca thì không khỏi nhíu mày, Khác ca ca dường như càng ngày càng bệnh nặng thêm, sắc mặt tái xanh, chỉ nói vài câu đã ho không ngừng rồi, nhưng mà Khác ca ca lại có vẻ không để tâm chút nào cả, thậm chí còn hưng phấn nói đến chuyện đá cầu nữa.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 35”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 34

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

  1. Chuẩn bị Hội Đá Cầu

.

Đêm, trăng non vừa lên.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 34”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 33

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

33. Tiết hoa khai (Hạ)

.

Bách Hoa Tiết, trời trong.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 33”