Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 31

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

31. Tiết hoa khai (Thượng)

.

Khi Thừa Càn tỉnh lại, Thái Tông Đế đã lên triều.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 31”