Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 30

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

30. Vó ngựa lướt gió (Hạ)

.

Thừa Càn về đến Khởi Huy Điện, sau khi tẩy rửa xong thì sắc trời cũng đã tối, y biếng nhác nằm trên giường, Thừa Càn ngắm cái cây cổ thụ ngoài cửa sổ đã nhú lên những chồi hoa nho nhỏ, vài ngày nữa ắt hẳn sẽ càng đẹp hơn.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 30”