Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 28

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

28. Vó ngựa lướt gió (Thượng)

.

Công nguyên năm 624, mười lăm tháng hai âm lịch, Hoa Triêu Tiết.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 28”