Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 26

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

26. Tuyết Yến (Kết)

.

Trong Lập Chính Điện, Trưởng Tôn Hoàng Hậu dựa vào giường, có hơi mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười, nói với Phong Diệp, “Được rồi, hôm nay ngươi cũng đã bận rộn một ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi.”

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 26”