Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 25

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

25. Tuyết Yến (6)

.

Thừa Càn nhạy bén phát hiện ra tâm trạng của Thái Tông Đế rất không tốt. Nhưng, là tại y sao?? Thừa Càn thầm nhủ, chắc không phải đâu?

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 25”