Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 19

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

19. Dạy đệ

.

Lý Thái giằng co mãi dưới sự lôi kéo của Trường Lạc và Dự Chương rồi mới bước vào trong Khởi Huy Điện.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 19”