Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 18

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

18. Khẽ chạm tường băng

.

Lý Khác cung kính lui xuống rồi, Thái Tông Đế mới quay sang Trưởng Tôn Vô Kỵ, giọng điệu rất thản nhên mà nói, “Vô Kỵ, tuy rằng Ngô Vương thông minh, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, khanh nên nghiêm khắc hơn…..” sau khi dừng một lúc, tựa như vừa nghĩ ra gì đó, mới chau mày nói, “Không cần phải nể mặt Trẫm, cần mắng thì mắng, cần phạt thì phạt! Trẫm không mong nhìn thấy Lương Vương thứ hai!”

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 18”