Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 16

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

16.  Tỉnh lại

.

Hồng Ngọc lặng lẽ lui ra, chậm rãi đi đến hậu điện, trong đầu vẫn lóe lên hình ành tối hôm đó bị Hoàng Thượng gọi đến Cam Lộ Điện…….

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 16”