Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 9

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

09. Giải tâm kết (2)

.

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn chăm chú, không bỏ lỡ khoảnh khắc Thừa Càn cứng người khi nhìn thấy họ, hơi hơi nheo mắt lại, Thừa Càn……..hình như không thích gặp ngài?

 

Cảm giác này đã là lần thứ hai rồi.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 9”