Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 16

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

16.  Tỉnh lại

.

Hồng Ngọc lặng lẽ lui ra, chậm rãi đi đến hậu điện, trong đầu vẫn lóe lên hình ành tối hôm đó bị Hoàng Thượng gọi đến Cam Lộ Điện…….

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 16”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 15

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

15.  Hội Du Viên

.

Thái Tông Đế hạ chỉ, Trung Thu sắp đến, Phi tần Hậu cung cùng các Hoàng tử Công chúa du viên thưởng hoa.

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 15”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 14

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

14. Gặp thầy

.

Thân mặc áo bào tím, một nam tử da ngăm đen tuổi chừng bốn mươi đi theo nội thị thái giám, đi về phía Khởi Huy Điện.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 14”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 13

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

13. Tâm kết giải được chăng?

.

Trưởng Tôn lại dịu giọng nói, “Mẫu Hậu biết rõ, trong lòng con cũng sẽ oán trách Phụ Hoàng không quan tâm nhiều đến con, chuyện của Bích Nhi lần trước, Càn Nhi chỉ cần giải thích, thì Phụ Hoàng sẽ không giận nữa, nhưng Càn Nhi không làm vậy, con cố ý đúng không?”

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 13”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 12

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

12. Giải tâm kết (5)

.

Hôm sau, Thái Tông Đế đến Lập Chính Điện cùng Trưởng Tôn dùng thiện.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 12”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 11

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

11. Giải tâm kết (4)

.

Thái Tông Đế phê duyệt tấu chương trong Cam Lộ Điện, Lý Xung bước nhẹ đến, dùng giọng nói cao sắc nhọn nói, “Nô tài khấu kiến Bệ Hạ!”

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 11”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 10

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

10. Giải tâm kết (3)

.

24 tháng 8 năm Trinh Quan thứ nhất, trong Lưỡng Nghi Điện, Thái Tông Đế cùng các công thần thảo luận vấn đề phong Tước, phong Ấp. Nhóm người Trưởng Tôn Vô Kỵ đều được phong thưởng, sau đó tiến hành một loạt các thủ tục nhậm chức, đồng thời tiến hành điều chỉnh phong Vương cho hoàng thất.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 10”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 9

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

09. Giải tâm kết (2)

.

Thái Tông Đế nhìn Thừa Càn chăm chú, không bỏ lỡ khoảnh khắc Thừa Càn cứng người khi nhìn thấy họ, hơi hơi nheo mắt lại, Thừa Càn……..hình như không thích gặp ngài?

 

Cảm giác này đã là lần thứ hai rồi.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 9”