Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 4

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

04. Chuyện ở Khởi Huy Điện

.

Hôm đó, Thừa Càn cũng dọn vào Khởi Huy Điện, đây là điều được Thái Tông Đế đặc biệt phê chuẩn. Khởi Huy Điện các nơi ở của Trưởng Tôn Hoàng Hậu là Lập Chính Điện khá gần, quan trọng nhất là trong Khởi Huy Điện, nơi nối hậu điện và hậu viên chỉ có hai bậc thang. Trưởng Tôn sau khi đã nắm rõ tất cả các cung điện, mới quyết định chọn Khởi Huy Điện.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 4”