Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 3

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

03. Không còn là Thái Tử Thừa Càn (2) …

.

Trưởng Tôn dừng chân trước cửa thư phòng, phất tay ra lệnh cho nhóm người Phong Diệp đang theo hầu lui xuống, sau mới tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói rất uy nghiêm, “Cho vào!”

Trưởng Tôn lúc này mới đẩy cửa vào.

Đằng sau thư án, nam tử trẻ tuổi với gương mặt anh tuấn đang chau mày trầm tư, mắt không rời khỏi tấu chương trên mặt bàn.

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 3”