Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 1

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

01. Trở lại …

.

Y là Thừa Càn.

Thừa Càn đã chết.

Trôi dạt nhân thế mấy trăm năm, y đã nhìn thấy phồn hoa của Đường triều, cũng thấy được cảnh thê lương vô tận sau đó.

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 1”