Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 8

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

08. Giải tâm kết (1)

.

Ngày Thái Tông Đế về triều, cho vời các quần thần và tướng lĩnh, hạ lệnh, các tướng lĩnh Cấm Vệ Quân và binh sĩ Cấm Quân mội ngày phải đến trong viện Hiển Đức Điện luyện tập võ nghệ.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 8”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 7

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

07. Vị Thủy và ván cờ

.

Công Nguyên năm 621, Đường Thái Tông Lý Thế Dân vừa kế vị, Đông Đột Quyết Hiệt Lợi Khả Hãn thống lĩnh 20 vạn tinh binh đánh thẳng đến phía bắc cầu Vị Thủy ngoài kinh đô Trường An, còn cách thành Trường An 40 dặm, kinh thành chấn động.

 

Thái Tông Đế quyết định thân chinh đến Vị Thủy, Lý Tĩnh, Trình Tri Tiết, Trưởng Tôn Vô Kỵ đi theo, Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối ở lại trấn thủ.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 7”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 6

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

06. Tương kiến chẳng thành tri kỷ

.

Khi Trưởng Tôn bước ra từ Lập Chính Điện, thì thấy Thái Tông Đế đi đến từ hướng Khởi Huy Điện, không khỏi kinh ngạc, tối qua khi Quốc Yến sắp kết thúc, Hoàng Thượng đứng dậy ra ngoài một lúc rồi không thấy trở lại nữa, sau đó Đại thái giám theo hầu Hoàng Thượng đến bẩm báo, Hoàng Thượng say rượu đã ngủ lại tại Cam Lộ Điện.

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 6”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 5

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

05. Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa

.

Thái Tông đăng cơ, lệnh bày Quốc Yến, cùng quần thần chung vui.

Trước khi Quốc Yến bắt đầu, Trưởng Tôn đã bận rộng sắp đặt vị trí ngồi, đây là trách nhiệm mà nàng không thể tránh được, tuy nói có cung nữ thái giám, nhưng Trưởng Tôn không thể không quan tâm, nhất định phải hỏi từng chuyện, không cần biết lớn nhỏ, mọi thứ đều phải hỏi rõ mới có thể yên tâm.

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 5”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 4

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

04. Chuyện ở Khởi Huy Điện

.

Hôm đó, Thừa Càn cũng dọn vào Khởi Huy Điện, đây là điều được Thái Tông Đế đặc biệt phê chuẩn. Khởi Huy Điện các nơi ở của Trưởng Tôn Hoàng Hậu là Lập Chính Điện khá gần, quan trọng nhất là trong Khởi Huy Điện, nơi nối hậu điện và hậu viên chỉ có hai bậc thang. Trưởng Tôn sau khi đã nắm rõ tất cả các cung điện, mới quyết định chọn Khởi Huy Điện.

 

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 4”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 3

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

03. Không còn là Thái Tử Thừa Càn (2) …

.

Trưởng Tôn dừng chân trước cửa thư phòng, phất tay ra lệnh cho nhóm người Phong Diệp đang theo hầu lui xuống, sau mới tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói rất uy nghiêm, “Cho vào!”

Trưởng Tôn lúc này mới đẩy cửa vào.

Đằng sau thư án, nam tử trẻ tuổi với gương mặt anh tuấn đang chau mày trầm tư, mắt không rời khỏi tấu chương trên mặt bàn.

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 3”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 2

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

02. Không còn là Thái Tử Thừa Càn (1)

.

Khi Thừa Càn tỉnh lại, y liền thấy một nữ tử xinh đẹp dịu dàng, đang chau mày lo lắng nhìn y bằng đôi mắt đỏ hoe. Thấy y tỉnh lại, nàng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền cười ôn hòa, trong nét cười ánh lên sự yên lòng.

Thừa Càn cũng ngơ ngẩn một lúc, mới dần dần tỉnh táo, khóe mắt y cũng đỏ lên, muốn lên tiếng lại phát hiện giọng nói đã khản đặc, một tiếng gọi lại biến thành lời thì thầm mà chỉ riêng y mới nghe thấy, “Mẫu Hậu……”

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 2”

Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 1

Đường Phong Chi Thừa Càn

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

.

01. Trở lại …

.

Y là Thừa Càn.

Thừa Càn đã chết.

Trôi dạt nhân thế mấy trăm năm, y đã nhìn thấy phồn hoa của Đường triều, cũng thấy được cảnh thê lương vô tận sau đó.

Tiếp tục đọc “Đường Phong Chi Thừa Càn – Chương 1”