[MV] Bi Khúc

Bi Khúc

Editor: Ma Vực Tà Linh

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: Đường Triều lãng mạn anh hùng

Char: Ca Thư Minh Lãng

Tiếp tục đọc “[MV] Bi Khúc”