[MV] Hoa Khôi Hệ Liệt – Phần 2

Hoa Khôi Hệ Liệt

Phần 2

Editor: Tiệm Bánh Bao

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: Đường Triều lãng mạn anh hùng

Couple:  Thang Trì & Ca Thư Minh Lãng

Tiếp tục đọc “[MV] Hoa Khôi Hệ Liệt – Phần 2”

[MV] Hoa Khôi Hệ Liệt – Phần 1

Hoa Khôi Hệ Liệt

Phần 1

Editor: Bánh Bao Đại Nhân

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Source: Đường Triều lãng mạn anh hùng

Couple: Hạo Thư (Lý Thiên Hạo x Ca Thư Minh Lãng)

Tiếp tục đọc “[MV] Hoa Khôi Hệ Liệt – Phần 1”