Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 66

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 66

.

“Phụ thân! Thiếu Thương……” Cố Tích Triều muốn lao vào trong miếu sơn thần, nhưng Y Nhân Hàn đã nhanh tay giữ y lại, sát khí mạnh như vậy không phải là do người bình thường phát ra, ông tự hỏi bản thân không thể làm được, mà Cung Túc cũng không thể.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 66”