Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 65

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 65

.

Khách điếm nhỏ bị phá tan, Đường Mạc và Ôn Khai trọng thương, Hách Liên Sính Đình chống ngân thương, sắc mặt tái trắng, Đường Quả vừa rơi nước mắt vừa ôm lấy Ôn Khai đang bất tỉnh nhân sự. Cố Tích Triều vội vàng tiến đến, lập tức cho uống thuốc, khi bắt mạch mới được yên tâm, tuy rằng thương tích rất nặng, nhưng vẫn chưa đến mức mất mạng.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 65”