Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 63

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 63

.

Ôn Đình không như Hoắc Ngọc Hải, y sử dụng quá nhiều độc, nên Âm Ty Thảo không giết được y, nhưng lại hủy hoại gương mặt và giọng nói, y có thể không hận sao? Vì hận, nên y mới sống tiếp, rời khỏi gian mật thất đó, ý định duy nhất chính là tìm Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương báo thù, vừa đúng lúc gặp được một bóng người vận thanh y, Ôn Đình không nghĩ ngợi nhiều đã ra tay, không ngờ bắt được Đường Quả lúc này đang đóng giả Cố Tích Triều.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 63”