Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 62

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 62

.

“Thích Thiếu Thương……ngươi vừa nói gì?” Cố Tích Triều nhìn hắn thật kỹ, sắc mặt lạnh đi.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 62”