[M] Cố Mộng

故梦

民国旧忆。
他是八旗最后的皇亲国戚;
她是空有贵族名头的京城第一美人;
她是出淤泥而不染,愿得一心人,白首不相离的当红戏子。
大家族的束缚,家国洪流的巨变,
他救不了爱情,救不了根深蒂固的逆流,
更救不了自己。

Tiếp tục đọc “[M] Cố Mộng”

[M-Trans] Dị Thế Tình – Hà Đồ

异世情

Dị Thế Tình

Lời: Nguyên Chính Khang

Nhạc: Hà Đồ

Tiếp tục đọc “[M-Trans] Dị Thế Tình – Hà Đồ”