Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 52

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 52

.

Một cái bóng trắng bay lướt qua mái nhà, thành Lâm An đã vượt qua dự kiến của Thích Thiếu Thương, muốn tìm một người ở đây khó hơn lên trời, mà hắn lại không có chút manh mối nào.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 52”