Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 51

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 51

.

Thích Thiếu Thương tay cầm một đồng tiền, tùy tiện ngắm đích sau đó bắn ra, một con bồ câu lập tức rơi xuống, Thích Thiếu Thương nhún vai, nếu để Cố Tích Triều phát hiện ra hắn đánh chết bồ câu đưa thư của y nữa, y chắc chắc sẽ trở mặt. tuy là vậy, Thích Thiếu Thương vẫn rất tò mò, lấy mảnh giấy ra đọc, mật hàm? Lật trước lật sau nhìn kỹ, cũng chỉ có hai chữ mật hàm? Thích Thiếu Thương đoán cả nửa ngày, cũng không nhận ra bút tích của ai.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 51”