Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 50

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 50

.

Mùi hương lan tỏa, một vài nha hoàn mang theo những lồng cua hấp, Lục lão bản quả nhiên rất rộng rãi, đám thương khách ăn uống ngon lành, khen ngợi không ngớt, chỉ mình Cố Tích Triều không hề động đũa từ khi bữa ăn bắt đầu.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 50”