Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 49

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 49

.

Vào giờ cơm trưa, mọi người đều bất ngờ khi thấy Thích Thiếu Thương vừa ngâm nga vừa mang một vò rượu vô tư trở về Văn Võ Anh Kiệt như chưa có việc gì xảy ra, cả người hắn nhìn thế nào cũng rất nhàn hạ, hoàn toàn không giống như vừa liều mạng đánh nhau. Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ nhìn nhau, tấm thiệp kia thật sự không phải chiến thư sao?

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 49”