Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 48

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 48

.

Đường Thê vừa dứt lời, Hách Liên Sính Đình giật mình đánh rơi chén trà trong tay, Đường Quả thì ngơ ngác nhìn hết người này đến người khác, Đường Mạc và Ôn Khai thì một người vội vàng kéo Đường Thê ra, một người chặn trước mặt cậu. Cố Tích Triều vẫn không có biểu lộ gì, lạnh nhạt nhìn Đường Thê, không ai biết được cảm xúc của y.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 48”