[MV] Truyền Thuyết

Truyền Thuyết

Editor: unknown

Translator: Mặc Thủy

Subber: Vọng Nguyệt

Couple: Yến Xích Hà x Hứa Tiên

Tiếp tục đọc “[MV] Truyền Thuyết”

Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 47

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 47

.

Ba ngày sau, tử sĩ của Hách Liên gia hồi báo, đệ tử của Đao Tăng là Diệt Đại Sư đã vào kinh, hơn nữa còn đang là thượng khách tại Thường Lạc Hội.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 47”