Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 46

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 46

.

Nửa đêm, hai bóng người một xanh một trắng lặng lẽ lẻn vào Tướng phủ, rất tò mò vì sao lại có thêm một thiên kim tiểu thư làm Thái tử phi tương lai? Thích Thiếu Thương nằm trên mái nhà, tùy tiện nhặt một viên đá vỡ ném ra, bắn trúng song cửa sổ, không bao lâu sau, một nữ tử dung mạo xinh đẹp đẩy cửa ra. Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều nhìn nhau, Hách Liên Sính Đình?

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 46”