Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 45

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 45

.

“Biết hết rồi?” Thích Thiếu Thương vừa ăn bánh bao vừa nhướn mày, Đường Thê biết hết chân tướng thì sao?

“Đừng có ra vẻ không liên quan đến ngươi!” Đường Long Nguyệt tức giận, Đường Hân Nhi dù sao cũng là muội muội của hắn.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 45”