Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 44

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 44

.

Đường Mạc và Đường Thê vai kề vai cùng nằm trên giường, vốn dĩ những ngày cùng nhau ngủ như thế nhiều không kể hết, nhưng không rõ vì sao, Đường Thê hiện giờ cảm thấy rất không tự nhiên. Cậu vốn rất ý lại Đường Mạc, đột nhiên nói với cậu rằng, người bên cạnh không phải huynh đệ của mình, càng nghĩ lại càng buồn rầu, không chỉ có Đường Mạc, cả Đường Quả và Ôn Khai cũng không có quan hệ gì với cậu……

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 44”