Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 43

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 43

.

Đường Thê tự nhốt mình trong phòng, khi phu thê Đường Long Nguyệt đến nơi, uống thuốc xong thì có thể vượt qua tác dụng của hàn độc trong thân thể, vốn dĩ cậu địn ở bên Đường Mạc, nhưng hiện giờ suy nghĩ của Đường Thê đang rất rối loạn, nhất thời không muốn gặp mặt bất cứ ai.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 43”