Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 42

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 42

.

Chờ Cố Tích Triều đi xa, một đống gạch ngói khác lại có động tĩnh, Tiêu Dao đẩy gạch vụn trên người sang một bên, toàn thân bám đầy bụi đất, khóe miệng còn vương máu tươi. Tiêu Dao đã quay trở lại hình dáng một lão phụ nhân hơn trăm tuổi, chỉ tiếc trong mắt bà ta đang bừng cháy ngọn lửa sáng rực, tựa như một u hồn, dù thế nào cũng không thể yên nghỉ.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 42”