Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 41

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 41

.

Thích Thiếu Thương vừa bỏ chạy vừa âm thầm nguyền rủa, môn phái của mẫu thân Cố Tích Triều thật không biết là cái gì, đệ tử xuất môn càng lúc càng không ra sao, lại còn có người vừa ra tay đã có thể đánh bạt cả núi thế này? Thế này làm sao đấu được? Thích Thiếu Thương là Cửu Hiện Thần Long chứ không phải Cửu Mệnh Quái Miêu, làm gì có nhiều mạng đủ để yêu quái giết?

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 41”