Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 40

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 40

.

Để cứu tỉnh Hách Liên Sính Đình, cũng như cứu sống Đường Mạc, Ôn Khai phải hy sinh không ít máu tươi. Cố Tích Triều thử nghiệm rất cẩn thận, cuối cùng cũng phối được giải dược, thật ra không phải là khó, chỉ là hơi rắc rối. Hơn nữa đó là phương thức rất có hại cho cơ thể, không có nhiều đại phu dám dùng, vừa lúc Cố Tích Triều không phải là một đại phu tốt bụng.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 40”