Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 39

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 39

.

Tiếng đàn truyền đến, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều cùng biến sắc, ngẩng đầu nhìn nhau, là Bao Cầm?

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 39”