Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 38

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 38

.

Sắc mặt Đường Thê trắng bệch, tứ chi mềm nhũn ngã xuống ghế. Đường Mạc thấy vậy không khỏi kinh hoảng, vừa định tiến lên đỡ lấy thì phát hiện chính bản thân cũng toàn thân vô lực, trong lúc hốt hoảng chỉ kịp nuốt hai viên dược hoàn, rồi không chống đỡ được mà khuỵu xuống đất.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 38”