Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 37

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 37

.

Tuy rằng mang trên mình tội danh  trọng phạm triều đình, nhưng Cố Tích Triều vẫn phô trương ở lại Văn Võ Anh Kiệt. Cảm giác thật kỳ lạ, bởi vì dù biết rõ y đang ở đây, nhưng chẳng có gì để chắn chắn sẽ tìm được y. Viên Lai là một lão bản tham tiền đến mức lương tâm cũng bắt đầu nhuộm đen, trọng phạm bị truy nã nào đó trong mắt nàng vẫn không bằng vàng ròng. Cố Tích Triều rất thích nàng, không xinh đẹp, không dịu dàng, nhưng khi giao du với nàng sẽ không cần phí tâm sức, chỉ cần tiền là đủ!

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 37”