Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 36

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 36

.

Dương Phong Tiêu Cục tìm về số quân lương bị mất, lại bình an hộ tống đến tận quân doanh, nhất thời vang danh khắp nơi, không những vậy còn tiêu diệt hết sơn tặc, lấy được một số trường đao giao cho Lục Phiến Môn, triều đình tất nhiên có trọng thưởng. Đối phương chiếm được ưu thế, khí thế của  Thường Lạc Hội bị bọn họ áp đảo.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 36”