Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 35

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 35

.

“Ra đây!” Cố Tích Triều tức giận quát lớn, cả bọn sơn tặc giật mình sợ hãi không dám cử động, Hôi Hồ len lén nhìn y, nhận thấy Cố Tích Triều khi nổi giận lại càng đẹp hơn trước.

“Cố công tử……” giọng nói u buồn đột nhiên vang lên, đám sơn tặc trợn mắt nhìn nữ tử có mái tóc dài xõa tung đang ôm đàn vừa xuất hiện, thầm nghĩ chẳng lẽ ban ngày cũng có thể thấy quỷ?

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 35”