Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 34

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản)

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 34

.

Tội danh giết người nghiêm trọng, Đường Thê bị Tề Thiệu Sơn dẫn về Lục Phiến Môn, tiểu tử này quá lễ độ ngoan ngoãn đến mức không ai nỡ làm khó cậu. Nói thật lòng, Tề Thiệu Sơn rất đau đầu, Đường Thê còn quá nhỏ, chưa đủ 17 tuổi, hắn cũng không biết giải quyết thế nào mới đúng.

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 34”