Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 33

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 33

.

Muốn theo dõi loại người như Cố Tích Triều, nhất định phải vô cùng cẩn thân, khinh công của y cao, nội lực lại thâm hậu, tất nhiên cũng sẽ tai thính mắt tinh, càng đáng sợ hơn mũi cũng rất linh. Tuy vậy, Thích Thiếu Thương có một loại tự tin kỳ lạ, rằng cho dù theo từ rất xa cũng sẽ không để mất dấu y, bởi vì rất đơn giản, tuy hắn không biết vì sao, nhưng hắn vẫn nhận ra được mùi hương đặc biệt của Cố Tích Triều, là mùi thuốc rất nhạt, nếu không chú ý nhất định sẽ lỡ mất, mà Thích Thiếu Thương dù thế nào cũng không thể không chú ý đến……

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 33”