[MV] Họa Tâm

Họa Tâm

Chế tác: Thanh Phong Minh Nguyệt Trúc

Hiệu ứng: GaLoveJiro

Người dịch: Mặc Thủy

Phụ đề: Vọng Nguyệt

Couple: Triệu Vy x Châu Tấn | Huỳnh Hiểu Minh x Đặng Siêu / Cổ Thiên Lạc x Lâm Phong

Tiếp tục đọc “[MV] Họa Tâm”