Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 31

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Thuỳ Gia Thiên Hạ”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 31

.

Một đường đuổi theo Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, Đường Thê vừa rời khỏi Vân Nam thì phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, cậu căn bản không biết nên đi về hướng nào? Đường Thê từ nhỏ theo Thính Đào Tử luyện kiếm, nơi quen thuộc nhất cũng chỉ có Đường Môn và đạo quán, vừa bước ra khỏi Ác Khách Cốc, liền biết được sự nghiêm trọng của vấn đề này, thành Lâm An? Thành Lâm An ở đâu?

Tiếp tục đọc “Thùy Gia Thiên Hạ_Chương 31”